EH Serveis lingüístics · traducció i interpretació<br>
jurades · interpretació simultània · transcripció 
· assessorament lingüístic· català castellà 
alemany anglès francès
Inici Contacte Preus Extranet
Serveis
Àrees d'especialització
Currículum
Diccionaris

Currículum

1995: Títol de llicenciada en Filologia Anglogermànica (especialitat: alemany) per la Universitat de Barcelona. Estudiant d'intercanvi a la Universitat de Viena.

Amb anterioritat a la carrera de Germàniques, durant la mateixa carrera i també posteriorment, vaig cursar estudis de primer cicle d'enginyeria de telecomunicacions a la UPC i de matemàtiques a la UB.

1995: Certificat d'aptitud pedagògica per la Universitat de Barcelona.

1995-1997: Programa de doctorat Lingüística i Comunicació al Dept. de lingüística de la Universitat de Barcelona. Obtenció del certificat de suficiència investigadora.

2000-2002: Assignatures d'interpretació i traducció especialitzada corresponents al 2n cicle de traducció i interpretació (UAB).

2001: Diploma de postgrau en interpretació de conferències per la Universitat de Vic.

Nomenaments del Dept. de Justícia de la Generalitat de Catalunya:
2004: Traductora jurada de català<>castellà.
2005: Intèrpret jurada de català<>castellà.
2005: Traductora jurada de català<>alemany.
2005: Intèrpret jurada de català<>alemany.

2007: Intèrpret i traductora jurada per als jutjats i notaris del Saarland per a les combinacions d'idiomes català<>alemany i castellà<>alemany. Prestació de jurament feta al Tribunal Regional de Saarbrücken (Landgericht Saarbrücken) i que habilita en principi per a fer traduccions jurades oficials vàlides a tota Alemanya.

Juliol de 2008: Intèrpret i traductora jurada per als jutjats i notaris del Saarland per a la combinació d'idiomes anglès<>alemany.

1986-1996: Obtenció de diversos certificats i acreditacions en coneixements d'idiomes, com ara el Grosses Deutsches Sprachdiplom de l'Institut Goethe i la Universitat Ludwig Maximilian de Munic i el Certificate of Proficiency de la Universitat de Cambridge, els nivells d'EOI (alemany, francès, anglès i rus) aprovats, el Certificat D de coneixements superiors de català -expedit per la Junta Permanent de Català de la Generalitat de Catalunya- i les assignatures lliures i optatives de la carrera (lingüística francesa i anglesa, quatre anys de llengua russa i un any d'àrab com a llengua clàssica).


April de 2009: Obtenció del certificat Lëtzebuergesch als Friemsprooch.

Juny de 2009: Obtenció del diploma Éischten Diplom Lëtzebuergesch als Friemsprooch.

Agost de 2011: Obtenció del diploma internacional de coneixements de francès, nivell de competència europea B2 Diplôme élémentaire de langue française DELF B2.

Març de 2012: Obtenció del diploma avançat de coneixements de francès, nivell de competència europea C1 Diplôme approfondi de langue française DALF (DALF C1) .

Juny de 2013: Obtenció del diploma avançat de coneixements de francès, nivell de competència europea C2 (el nivell més alt de tots) Diplôme approfondi de langue française DALF (DALF C2) - Domaine de spécialité : Sciences.

2008-2010: Aprenentatge del luxemburguès i del danès.

2011: Introducció a l'aprenentatge del norueg.

2013: Nivell A2 de xinès en curs.

Reciclatge constant al llarg dels anys en els camps de la pedagogia, traducció, interpretació, correcció, disseny i programació web i DTP.

© 2006-2018 E. Hipólito · Darrera actualització: gener de 2018 · CGC · Informació legal