EH Serveis lingüístics · traducció i interpretació<br>
jurades · interpretació simultània · transcripció 
· assessorament lingüístic· català castellà 
alemany anglès francès
Inici Contacte Preus Extranet
Serveis
Àrees d'especialització
Currículum
Diccionaris

Preus

Encàrrec mínim per als serveis de traducció, traducció jurada (català<>castellà, català<>alemany, castellà<>alemany, anglès<>alemany), revisió/correcció i transcripció: 90 EUR.

Encàrrec mínim urgent per als serveis de traducció, traducció jurada (català<>castellà, català<>alemany, castellà<>alemany, anglès<>alemany), revisió/correcció i transcripció: 150 EUR.

Per paraula o unitat de paraula (firmes, xifres, adreces, noms propis, logos...) del text a traduir i depenent de quina combinació lingüística, temàtica i termini de lliurament: a partir de 0,12 EUR (p. e.: un text descriptiu per traduir del castellà al català) fins a un màx. de 0,20 EUR (p. e.: traducció del català a l'alemany d'un informe policial o d'una llicència d'obres).

Recàrrec del 25 % si la traducció és jurada (català›<->castellà, alemany<->català, castellà<->alemany i anglès<>alemany).

Recàrrec d'un 10-25% per a formats especials (com ara aquells que no siguin ni .doc ni .rtf), segons el tipus de format.

Pressupost ràpid per a traduccions jurades no urgents alemany<>català<>castellà<>alemany de documents oficials: entre 60 i 80 EUR per pàgina.

Des del 2014 la majoria de pressupostos tancats de traduccions jurades es calcula globalment per pàgina.

Legalització o postil·la (legalització de la meva firma com a traductora jurada per part d'un tribunal alemany) per a traduccions jurades: 33 EUR.

Enviament per correu postal ordinari: 5 EUR.

Els honoraris d'interpretació es comptabilitzen per norma general com a serveis de mitja jornada o de jornada completa. Intepretació d'enllaç: aprox. 300 EUR per mitja jornada i 400 EUR per jornada completa. Interpretació simultània: a partir de 600 EUR per jornada completa i 400 EUR per mitja jornada i intèrpret.

Transcripció d'arxius d'àudio: a partir de 10 EUR per minut de gravació.

Correcció de català i castellà: es calcula per hores o bé a partir de 0,09 EUR per paraula del text per corregir.

Demaneu aquí el vostre pressupost gratuït sense cap mena de compromís.

Si es tracta d'una traducció no urgent i molt breu -com ara una pàgina amb 200 paraules-, aleshores ja podeu deduir que quedarà dins del preu mínim dels 90 euros.

© 2006-2018 E. Hipólito · Darrera actualització: gener de 2018 · CGC · Informació legal