EH Serveis lingüístics · traducció i interpretació<br>
jurades · interpretació simultània · transcripció 
· assessorament lingüístic· català castellà 
alemany anglès francès
Inici Contacte Preus Extranet
Serveis
Àrees d'especialització
Currículum
Diccionaris

Àrees d'especialització
per a traduccions jurades (castellà<>català<>alemany<>castellà i alemany<>anglès) i interpretació simultània
  • Ciències humanes i socials
  • Dret
  • Economia, finances i comptabilitat
  • Ensenyament (certificats i documents acadèmics)
  • Medicina i sanitat
  • Política i relacions internacionals
  • Publicitat
  • Tecnologia de la informació
  • Textos científics

Tipus de documents que tradueixo sovint: actes notarials, sentències de divorci, llicències d'obres, certificats mèdics, contractes mercantils, inscripcions al registre mercantil, certificats del padró, certificats de notes, títols acadèmics, resultats de les proves d'accés a la universitat (PAAU)...

 

© 2006-2018 E. Hipólito · Darrera actualització: gener de 2018 · CGC · Informació legal